Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kupiecki Eryk

Eryk Kupiecki

ur. w 1949 roku w m. Płock
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 535/2022
Biogram
Eryk Kupiecki działał w NSZZ „Solidarność” i był sympatykiem Konfederacji Polski Niepodległej. W stanie wojennym jako rezerwista został powołany do odbycia trzymiesięcznych ćwiczeń wojskowych - od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. – w Jednostce Wojskowej nr 3466 w Czerwonym Borze i przydzielony do 2 Kompanii Inżynieryjno-Drogowej. Szkolenie rezerwistów w tej jednostce nie służyło realizacji zadań z zakresu obronności kraju, ale stanowiło dotkliwą represję polityczną wobec przedstawicieli opozycji i miało na celu ich odizolowanie od społeczeństwa oraz zmuszenie do zaprzestania działalności antykomunistycznej. W latach 1981-1988 Eryk Kupiecki był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • „Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r.”, red. Grzegorz Majchrzak, Warszawa 2016
    • https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/grudzien-1981/internowani/inteligentna-forma-inte/wojskowe-obozy-specjaln/r1937137390122,Kupiecki-Eryk.html
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN