Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Henryk Stefaniak
ur. w 1948 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 137/2015

Biogram

Henryk Stefaniak współtworzył struktury NSZZ „Solidarność” w Łódzkich Zakładach Wyrobów Metalowych Wizamet, gdzie przewodniczył Komisji Zakładowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego podjął współpracę z Konfederacją Polski Niepodległej, włączając się w działalność konspiracyjną, polegającą m.in. na kolportażu ulotek i bezdebitów. Od lipca do sierpnia 1982 r. w jego mieszkaniu odbywał się druk pisma „Przedwiośnie” będącego organem prasowym KPN oraz łódzkiej edycji „Tygodnika Mazowsze”. Z powodu zaangażowania w podziemną działalność 11.08.1982 r. został zatrzymany, do 23.12.1982 r. przebywał w areszcie śledczym. Wyrokiem z 28.03.1983 r. Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazał go na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz 20 tys. zł grzywny.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN