Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Elżbieta Szott

ur. w 1938 roku w m. Głuchów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019
Biogram
Szott Elżbieta była pracownikiem Bydgoskiego Przedsiębiorstwa Nasiennego „Centrala Nasienna”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowała się w działalność podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”.
W latach 1982– 1989 brała udział w kolportażu ulotek, bydgoskiej prasy niezależnej („Bydgoski Podziemny Serwis Informacyjny Solidarność” i „Informator Bydgoski”) oraz czasopism o zasięgu ogólnokrajowym. Zbierała składki związkowe na rzecz osób uwięzionych i internowanych z powodów politycznych oraz ich rodzin. 
Uczestniczyła również w spotkaniach grup działaczy nielegalnych struktur opozycyjnych Regionu Bydgoskiego, a także brała czynny udział w manifestacjach o charakterze politycznym oraz Mszach Św. w intencji Ojczyzny. W 1989 r. została członkiem - założycielem stowarzyszenia politycznego „Prawda i Sprawiedliwość” w Bydgoszczy. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Stefan Pastuszewski, Daniel Rudnicki „Czasopiśmiennictwo w woj. bydgoskim w latach 1980-1992 r. Zarys bibliograficzny”.
    • K. Osiński „Zarys dziejów NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego 1980-1990”, Gdańsk 2010.