Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pasiecznik Józef

Józef Pasiecznik

ur. w 1942 roku w m. Słomianka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 573/2014
Biogram
Pan Józef Pasiecznik był działaczem NSZZ „Solidarność” działającego przy Przedsiębiorstwie Urządzeń Technicznych „ZREMB” w Gliwicach. Działalność związkową kontynuował także po wprowadzeniu stanu wojennego oraz zdelegalizowaniu struktur związku. 
Bezpośrednią przyczyna internowania Pana Józefa Pasiecznika w dniu 10 V 1982 r. Zabrzu-Zaborzu była próba zorganizowania demonstracji antyrządowej pod pomnikiem Adama Mickiewicza w Gliwicach zaplanowanej na dzień 13 V 1982 r. 
Po zwolnieniu z internowania 23 VII 1982 r. nadal brał czynny udział w różnych formach protestu przeciw istniejącemu ustrojowi. 
Pan Józef Pasiecznik był jednym z głównych inspiratorów i uczestników czterogodzinnego strajku w w/w zakładzie w dniu 10 XI 1982 r., kolportował nielegalne ulotki pt. „Apel”. 
Decyzją dyrekcji Gliwickiego Przedsiębiorstwa Urządzeń Technicznych „ZREMB” w Gliwicach Pan Józef Pasiecznik został zwolniony z pracy w trybie natychmiastowym oraz na wniosek Kolegium ds. Wykroczeń ukarany grzywną. 
Z racji prowadzonej działalności opozycyjnej podlegał inwigilacji szczególnej przez organy bezpieczeństwa  PRL w ramach takich spraw operacyjnych jak: Kwestionariusz ewidencyjny o kryptonimie „Mały” oraz Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o kryptonimie „Blokada”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN