Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Saczuk Lesław

Lesław Franciszek Saczuk

ur. w 1937 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 462/2018
Biogram
Był członkiem NSZZ „Solidarność” w Hucie Warszawa - przewodniczącym Komisji Wydziałowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnych strukturach Związku w Hucie oraz w środowisku działaczy opozycyjnych, skupionych wokół księdza Jerzego Popiełuszki. W dniach 13-15 grudnia 1981 r. uczestniczył w strajku w Hucie Warszawa. W latach późniejszych organizował pomoc materialną dla osób represjonowanych i ich rodzin. Był członkiem Kościelnej Służby Porządkowej w żoliborskiej parafii pw. św. Stanisława Kostki, mającej pomóc w utrzymaniu porządku w czasie Mszy za Ojczyznę. W 1983 r. był członkiem Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Huty Warszawa. Z powodu prowadzonej działalności był inwigilowany przez SB w latach 1985-1989. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków