Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Klimek  Adam

Adam Henryk Klimek

ur. w 1950 roku w m. Grudziądz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 538/2015
Biogram
Adam Klimek był pracownikiem Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Gdańsku i przewodniczącym tamtejszej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej. W okresie od 14 grudnia 1981 r. do 22 kwietnia 1982 r. brał czynny udział w drukowaniu i kolportażu ulotek oraz wydawnictw podziemnych nawołujących do oporu wobec wprowadzonego stanu wojennego. W rezultacie swojej działalności dnia 22 kwietnia 1982 r. został zatrzymany, a następnie tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Postępowanie prowadziła Prokuratura oraz Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni, później Sąd Rejonowy w Gdańsku, który dnia 15 marca 1983 r. uchylił areszt. Sprawę przeciwko Adamowi Klimkowi umorzono 9 sierpnia 1983 r. na mocy amnestii z 27 lipca 1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN