Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bielski Anatoliusz

Anatoliusz Konrad Bielski

ur. w 1941 roku w m. Gójsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 4/2017
Biogram
Pracownik Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu (ZChO). Jesienią 1980 r. jeden z inicjatorów powołania struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Przewodniczący Komisji Zakładowej w Zakładzie Kauczuku ZChO. Członek Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” oraz przewodniczący oświęcimskiej Delegatury związku.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 13 grudnia 1981 r. udał się do Krakowa i spotkał się z członkami Komitetu Strajkowego Huty im. Lenina. Po powrocie do Oświęcimia, w dniu 14 grudnia 1981 r. zorganizował zebranie pracowników ZChO, podczas którego przestawił przebieg strajku w hucie oraz domagał się odwołania stanu wojennego oraz uwolnienia internowanych.
W dniu 16 grudnia 1981 r. zatrzymany i internowany. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Jastrzębiu – Zdroju. Wobec objęcia go postępowaniem karnym, w dniu 22 grudnia 1981 r. tymczasowo aresztowany i przeniesiony do Aresztu Śledczego w Bielsku – Białej. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Bielsku – Białej z dnia 14 stycznia 1982 r. uniewinniony. Po wyroku zwolniony.   
W wyniku apelacji prokuratora, uchyleniu wyroku przez Sąd Najwyższy i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia, wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Bielsku - Białej z dnia 15 lipca 1982 r. skazany na karę roku pozbawienia wolności z zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat. Po wniesieniu apelacji Sąd Najwyższy w dniu 2 lutego 1983 r. zmienił wyrok orzekając karę grzywny.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN