Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Przybylski Krzysztof

Krzysztof Roman Przybylski

ur. w 1966 roku w m. Kołobrzeg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 480/2017
Biogram
Krzysztof Przybylski w latach 1986-1990 prowadził działalność antysocjalistyczną.
 Był aktywnym członkiem Ruchu "Wolność i Pokój" na terenie województwa koszalińskiego. Brał udział w akcji rozlepiania plakatów na budynkach i wystawach sklepowych w Kołobrzegu. Ich treść nawoływała do uwolnienia członków Ruchu WiP, odbywających karę pozbawienia wolności za odmowę odbycia służby wojskowej. Za swoją działalność ukarany został przez Kolegium ds. Wykroczeń grzywną w wysokości 25 tys. zł. i obciążeniem kosztami postępowania w wysokości 1 tys. zł. 
Ponadto jako pracownik Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego w Kołobrzegu próbował identyfikować telefony działaczy Ruchu WiP podsłuchiwane przez Służbę Bezpieczeństwa. Jednocześnie skonstruował urządzenie służące do emisji na falach radiowych audycji o treściach antysocjalistycznych, nagranych wcześniej na taśmy magnetofonowe. 
Ze względu na swoją działalność był w latach 1987-1990 kontrolowany przez koszalińską Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN