Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Przybylski Krzysztof
Krzysztof Roman Przybylski
ur. w 1966 roku w m. Kołobrzeg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 480/2017

Biogram

Krzysztof Przybylski w latach 1986-1990 prowadził działalność antysocjalistyczną.
 Był aktywnym członkiem Ruchu "Wolność i Pokój" na terenie województwa koszalińskiego. Brał udział w akcji rozlepiania plakatów na budynkach i wystawach sklepowych w Kołobrzegu. Ich treść nawoływała do uwolnienia członków Ruchu WiP, odbywających karę pozbawienia wolności za odmowę odbycia służby wojskowej. Za swoją działalność ukarany został przez Kolegium ds. Wykroczeń grzywną w wysokości 25 tys. zł. i obciążeniem kosztami postępowania w wysokości 1 tys. zł. 
Ponadto jako pracownik Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego w Kołobrzegu próbował identyfikować telefony działaczy Ruchu WiP podsłuchiwane przez Służbę Bezpieczeństwa. Jednocześnie skonstruował urządzenie służące do emisji na falach radiowych audycji o treściach antysocjalistycznych, nagranych wcześniej na taśmy magnetofonowe. 
Ze względu na swoją działalność był w latach 1987-1990 kontrolowany przez koszalińską Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN