Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marcin Hejnar

ur. w 1957 roku w m. Krosno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 393/2018
Biogram
Marcin Hejnar od 1981 r. pracował  jako elektryk w Zakładzie Przemysłu Lniarskiego „Krosnolen” w Krośnie. Od maja 1981 roku był w tym zakładzie członkiem  NSZZ „Solidarność”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego podjął działalność w podziemnych strukturach krośnieńskiej „Solidarności”. 25.08.1982 r. został zatrzymany, a od 27.08.1982 r. tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Załężu. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z 26.10.1982 r. w trybie doraźnym został skazany na 3 lata więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych za drukowanie i rozpowszechnianie w miejscu pracy ulotek w okresie od maja do 23.08.1982 r. Od 15.11.1982 r. był więziony w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie. 19.03.1983 r. Rada Państwa skorzystała z prawa łaski i warunkowo, przedterminowo zwolniła Marcina Hejnara z odbycia reszty kary. Z zakładu karnego został zwolniony 28.03.1983 r. Po opuszczeniu zakładu karnego włączył się do działalności w podziemnych strukturach krośnieńskiej „Solidarności”. 
22.05.1992 r. Izba Wojskowa Sądu Najwyższego uniewinniła Marcina Hejnara od popełnienia przypisywanego mu czynu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN