Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Władysław Dmuch

ur. w 1939 roku w m. Strachosław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 421/2015
Biogram
W latach 1980-1981 był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” na terenie Chełma i woj. chełmskiego, członkiem Komitetu Założycielskiego, następnie Komisji Zakładowej w Kombinacie Cementowym Chełm. Pełnił także funkcję z-cy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w Regionie Chełmskim NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał prowadzenia działalności związkowej i politycznej. 14.12.1981 r. uczestniczył aktywnie w strajku w KCCh, był przewodniczącym Komitetu Strajkowego. Następnie zaangażowany był w tworzenie struktur podziemnych w postaci Tymczasowej Komisji. Był przewodniczącym TKZ. Zajmował się gromadzeniem funduszy na kontynuowanie działalności oraz wydawanie podziemnych biuletynów, a także w zbiórki z pomocą rodzinom internowanych.  W dniu 8.02.1982 r. został zatrzymany, przetrzymywany w KW MO w Chełmie. 13.02.1982 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia we Włodawie, następnie w Załężu k. Rzeszowa, Kielcach-Piaskach, Nowym Łupkowie. Zwolniony 9.12.1982 r.  Od 1984 r. ponownie został przewodniczącym TKZ. Organizował i aktywnie uczestniczył w kolportażu wydawnictw bezdebitowych.  Był także organizatorem i uczestnikiem akcji ulotkowych. W okresie od 22.06.1984 r. do 31.07.1984 r. objęty był  dozorem MO z obowiązkiem stawiania się raz w tygodniu w RUSW w Chełmie.   
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej