Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ryczkowski Jerzy

Jerzy Jan Ryczkowski

ur. w 1948 roku w m. Węgrów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2016
Biogram
Od 1980r. był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Węgrowie, pełnił jednocześnie funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej Związku w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej. Po wprowadzeniu stanu wojennego 14 grudnia 1981 r. w zorganizował strajk czynny w swoim zakładzie. Został internowany (na postawie decyzji nr 56/81 za nawoływanie do niepokojów społecznych) w dniu 17 grudnia 1981 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Białej Podlaskiej, później przeniesiono go do Ośrodka we Włodawie. Odmówił podpisania oświadczenia lojalności, tzw. „lojalki”. Decyzją z 27 kwietnia 1982 r. został zwolniony z internowania. Po wyjściu na wolność nie zaprzestał działalności opozycyjnej, często kontaktował się z byłymi działaczami NSZZ „Solidarność”. Był aktywnym uczestnikiem spotkań Duszpasterstwa Rodzin Internowanych. Brał udział w sprzedaży książek o treści religijnej na stoisku przy kościele parafialnym w Węgrowie. Uczestniczył wraz z innymi działaczami opozycyjnymi w pogrzebie ks. Jerzego Popiełuszki. Na pogrzeb przyjechali z transparentem z napisem „Solidarność z Węgrowa”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN