Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Staszkiewicz Edward
Edward Józef Staszkiewicz
ur. w 1950 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 512/2015

Biogram

Edward Staszkiewicz był działaczem NSZZ „Solidarność” w Transporcie Prywatnym w Toruniu. Po wprowadzeniu stanu wojennego współpracował z podziemnymi strukturami „Solidarności” w Toruniu. Był członkiem grupy taksówkarzy pracującej dla Regionalnej Komisji Wykonawczej.
Jako działacz Rejonowego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom zaangażował się w pomoc rodzinom internowanych działaczy opozycji demokratycznej. Zajmował się kolportażem podziemnych wydawnictw, organizowaniem transportu, dostaw sprzętu i papieru oraz lokali dla prasy niezależnej, m.in.: „Toruńskiego Informatora Solidarności”, „Kontry”, „Geofonu” i wydawnictwa „Kwadrat”. Uczestniczył w organizowaniu emisji audycji Radia „Solidarność” oraz podziemnej telewizji. Redagował i drukował pismo „Refleksy”.
W drugiej połowie lat 80-tych był członkiem Regionalnej Komisji Wykonawczej, następnie od 1988 r. Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Toruniu oraz inicjatorem Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” Pracowników Transportu Prywatnego w Toruniu.  

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003
NSZZ "Solidarność"1980-1989. Tom 3 Polska Północna, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN