Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Iwicki Tomasz

Tomasz Iwicki

ur. w 1960 roku w m. Brusy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 33/2019
Biogram
Pan Tomasz Iwicki był aktywnym działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego na Wydziale Techniki Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu.  W czasie strajku studentów na UŚ w listopadzie 1981 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Strajkowego. Kolportował i drukował pisma NZS. 
W dniu 13 V 1982 r. został internowany. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. W związku z powyższym w okresie od 13 V 1982 r. do 8 VII 1985 r. zostało wniesione wobec Pana Tomasza Iwickiego zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych. W dniu 2 VII 1982 r. został zwolniony z internowania.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN