Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mamoń - Prokop Agata

Agata Maria Mamoń - Prokop

ur. w 1965 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 518/2011
Biogram
Studentka Wydziału Konserwacji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
W latach 1984-1985 łączniczka Radia „Solidarność” przekazująca realizatorom audycji teksty do nagrań. 
W związku z tą działalnością zatrzymana w dniu 8 sierpnia 1985 r. i tymczasowo aresztowana. Osadzona w aresztach WUSW w Krakowie oraz Areszcie Śledczym w Myślenicach. Zwolniona po warunkowym umorzeniu postępowania prokuratorskiego w dniu 31 grudnia 1985 r. 
Uczestniczka demonstracji w Krakowie oraz kolporterka wydawnictw drugoobiegowych, za co była karana grzywnami przez kolegia do spraw wykroczeń. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN