Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Paweł Gierczak

ur. w 1942 roku w m. Cieszacin Mały
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 490/2019
Biogram
Paweł Gierczak był pracownikiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Jarosławiu. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność podziemną NSZZ „Solidarność”. Pomagał rodzinom internowanych, zwłaszcza rodzinie Waldemara Mikołowicza wożąc jego żonę i dzieci na widzenia do ośrodków internowania w Uhercach i Łupkowie. Pomagał ukrywającemu się przewodniczącemu jarosławskiej „Solidarności” Kazimierzowi Ziobrze przewożąc go swoim samochodem w kolejne miejsca ukrycia. W latach 1982-1989 drukował podziemne ulotki.  Kolportował je na terenie Jarosławia i okolicy posługując się  własnym samochodem. Brał czynny udział w spotkaniach i uroczystościach patriotycznych organizowanych przez działaczy opozycyjnych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków