Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Stencel Henryk
Henryk Leonard Stencel
ur. w 1958 roku w m. Tczew
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 541/2018

Biogram

 Pan Henryk Stencel był pracownikiem Stoczni Gdańskiej. W dniu 31.08.1982 r. brał udział  w manifestacji ulicznej w Gdańsku z okazji obchodów rocznicy podpisania porozumień sierpniowych za co został ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń karą grzywny w wysokości 16 tys. zł. Dnia 05.11.1982 r. został powołany  na  ćwiczenia  wojskowe  do JW nr 1636 w Chełmnie nad Wisłą. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a jedynie służyło walce  z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Celem powołania rezerwistów na niniejsze ćwiczenia była izolacja przeciwników politycznych. W dniu 03.02.1983 r. Pan Henryk Stencel został zwolniony po odbyciu ćwiczeń wojskowych. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN