Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kuligowski Jan
Jan Kuligowski
ur. w 1953 roku w m. Chełmno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 572/2014

Biogram

Jan Kuligowski, pracownik Fabryki Akcesoriów Meblowych w Chełmnie, członek Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność". Prowadził działalność opozycyjną w latach 1980-1984.
Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. brał udział w kolportażu ulotek i prasy bezdebitowej, uczestniczył w zbiórkach pieniędzy na rzecz osób poszkodowanych przez reżim komunistyczny w stanie wojennym oraz akcji bojkotu wyborów do rad narodowych PRL w 1984 r. Po utworzeniu wojskowego ośrodka internowania w Chełmnie nad Wisłą w listopadzie 1982 r., brał czynny udział w akcji pomocy osadzonym tam pod pozorem ćwiczeń wojskowych działaczom „Solidarności”, organizując zbiórkę żywności i lekarstw. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

publikacji:

Pawłowski P., Trzystu z Kępy Panieńskiej..., Bydgoszcz 2008
Polak W., Czas ludzi niepokornych. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 IV 1989), Toruń 2003