Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Marzec Waldemar

Waldemar Edward Marzec

ur. w 1955 roku w m. Czeladź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 94/2021
Biogram
Pan Waldemar Marzec należał do działaczy opozycji antykomunistycznej w PRL. Był współzałożycielem NSZZ „Solidarność” w Warszawskiej Spółdzielni Spożywców (WSS „Społem”) Oddział w Czeladzi. Wchodził w skład Komitetu Założycielskiego „Solidarności”. W kwietniu 1981 r. Waldemar Marzec objął funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w w/w zakładzie. 
Aktywna działalność związkowa prowadzona przez Pana Waldemara Marca oraz jawne głoszenie antyrządowych poglądów było powodem wydania  na wniosek KMMO w Czeladzi decyzji nr Ce-24 o internowaniu. Pan Waldemar Marzec został internowany w dniu 13 XII 1981 r. Przebywał w ośrodkach odosobnienia w Strzelcach Opolskich oraz Kokotku, skąd został zwolniony w dniu 29 III 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej