Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pałucki Krzysztof

Krzysztof Edmund Pałucki

ur. w 1955 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 512/2015
Biogram
Krzysztof Pałucki był członkiem NSZZ „Solidarność” w Toruńskiej Przędzalni Czesankowej „Merinotex”. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Wydziałowej Oddziału. 
W dniu 20 sierpnia 1982 r. został zatrzymany, postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Toruniu tymczasowo aresztowany jako podejrzany o sporządzanie i kolportaż nielegalnych ulotek na terenie „Merinotexu” i osadzony w Areszcie Śledczym w Toruniu.  
Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 11 listopada 1982 r. został skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności i umieszczony w Zakładzie Karnym w Potulicach. 
Zwolniony z więzienia dnia 8 sierpnia 1983 r. na mocy postanowienia Sądu POW w Bydgoszczy z dnia 4 sierpnia 1983 r. o darowaniu w całości orzeczonej kary na mocy ustawy o amnestii.  

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN