Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kalisz Janusz

Janusz Kalisz

ur. w 1953 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 374/2016
Biogram
Pracownik Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego nr 3 w Krakowie – Nowej Hucie (funkcjonującego na terenie Huty im. Lenina). Jesienią 1980 r. jeden z inicjatorów powołania struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Przewodniczący Komisji Zakładowej związku.
Po wprowadzeniu stanu wojennego w dniach 13-16 grudnia 1981 r. kierował strajkiem pracowników HPR, prowadzonego na terenie huty, której załoga także w tym czasie strajkowała. Przewodniczący Komitetu Strajkowego.
W dniu 22 grudnia 1981 r. zatrzymany, a następnie internowany. Osadzony w aresztach KWMO w Krakowie. W związku z objęciem go postępowaniem karnym w dniu 6 stycznia 1982 r. tymczasowo aresztowany. Z uwagi na stan zdrowia zwolniony w dniu 26 lipca 1982 r. Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty z 12 stycznia 1983 r. skazany na rok pozbawienia wolności z zawieszeniem wykonania kary na 2 lata. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN