Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Anna Irena Mielniczuk
ur. w 1960 roku w m. Stalowa Wola
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 460/2018

Biogram

Studentka Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowana w działalność podziemnych struktur NZS na uczelni, skupionych w Ruchu Oporu NZS. Uczestniczka akcji ulotkowych i plakatowych, kolporterka wydawnictw drugoobiegowych. Czynna przy organizacji nadania audycji przez Krakowskie Radio NZS. Zaangażowana w organizację pomocy dla osób objętych represjami. 
W dniu 10 czerwca 1983 r. zatrzymana i tymczasowo aresztowana w związku z zarzutem udziału w kolportażu druków bezdebitowych. Osadzona w Areszcie Śledczym w Krakowie, a następnie w Myślenicach. Zwolniona w dniu 25 lipca 1983 r., zaś prowadzone przeciw niej postępowanie prokuratorskie umorzono na mocy przepisów amnestyjnych.
Związana z duszpasterstwem akademickim oraz duszpasterstwem ludzi pracy. Organizatorka odprawiania mszy świętych w intencji ojczyzny. 
W latach 1988-89 prowadziła w Stalowej Woli podziemną drukarnię „SMiS-a”, w której wydawano m. in. druki dla podziemnej „Solidarności” w Hucie Stalowa Wola. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej