Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Szatkowski Andrzej
Andrzej Szatkowski
ur. w 1965 roku w m. Pasłęk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 368/2016

Biogram

Andrzej Szatkowski brał udział w akcjach protestacyjnych skierowanych przeciwko ustrojowi totalitarnemu. Zatrzymany w dniu 11.10.1982 r. podczas walk ulicznych w Gdańsku między manifestantami protestującymi przeciwko delegalizacji NSZZ „Solidarność”, a oddziałami MO i ZOMO. Osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku w dniu 13.10.1982 r. Skazany przez Sąd Wojewódzki w Gdańsku na 3 lata pozbawienia wolności, pozbawienie praw publicznych na okres 2 lat, pokrycie kosztów postępowania sądowego i uiszczenie opłaty sądowej. Dnia 07.12.1982 r. osadzony w Zakładzie Karnym w Potulicach. Zwolniony warunkowo z odbycia reszty kary w dniu 29.03.1983 r. z wyznaczeniem okresu próby na 3 lata.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN