Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kowalczyk Krystyna
Krystyna Genowefa Kowalczyk
ur. w 1952 roku w m. Zgierz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 507/2014

Biogram

Krystyna Kowalczyk od września 1980 r. działała w NSZZ „Solidarność”, będąc członkiem Komisji Zakładowej w Zakładach Produkcji Barwników „Boruta” w Zgierzu i pełniąc - od 1981 r. - funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. 14.12.1981 r. zaangażowała się w organizację strajku w „Borucie”. Od 1982 r. należała do Podziemnej Komisji Lokalnej NSZZ „Solidarność” w Zgierzu, zajmowała się drukiem m.in. pisma "Solidarność ’80" (przygotowywała matryce), kolportażem ulotek i wydawnictw niezależnych oraz pozyskiwaniem materiałów poligraficznych. Początkowo powielacz zainstalowano w jej mieszkaniu. W sierpniu 1982 r. została skazana przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny z powodu noszenia znaczka „Solidarności”, w tym samym roku zwolniono ją z pracy w ZPB „Boruta”.

Biogram opracowano na podstawie:

publikacji:

J. Chańko, "Życie polityczne w latach 1945-1988" [w:] "Zgierz. Dzieje miasta do 1988 roku", red. R. Rosin, Łódź 1995
L. Próchniak, "NSZZ »Solidarność« Region Ziemia Łódzka 1980-1990" [w:] "NSZZ »Solidarność« 1980-1989. Polska Zachodnia", t. 4, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności