Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jacenty Jakub Jędruch

ur. w 1950 roku w m. Stalowa Wola
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019
Biogram
Jacenty Jakub Jędruch, inżynier urządzeń sanitarnych, pracował w Hucie Stalowa Wola na stanowisku inspektora nadzoru. Był członkiem Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” HSW, współpracownikiem „Biuletynu Związkowego” - tygodnika wydawanego przez KZ NSZZ „Solidarność” HSW. 
13.12.1981 r. uczestniczył w zebraniu, na którym podjęto decyzję o strajku w HSW. Internowany na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Tarnobrzegu z 16.12.1981 r. W okresie od 12.01.1982 r. do 16.06.1982 r. osadzony był w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa. W latach 1982-1984 był inwigilowany przez SB jako podejrzany o prowadzenie wrogiej działalności antypaństwowej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • M. J. Stręk, Solidarność trwa. Świadectwo sprzeciwu i oporu 1981-1989, Rzeszów 2005; NSZZ Solidarność 1980-1989
    • NSZZ Solidarność 1980-1989, Tom 5, Polska Środkowo-Wschodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, IPN, Warszawa 2010
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN