Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mendrek Tadeusz

Tadeusz Mendrek

ur. w 1950 roku w m. Brenna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 573/2014
Biogram
Pan Tadeusz Mendrek był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Fabryki Samochodów Małolitrażowych „POLMO”  w Skoczowie, gdzie pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Zakładowej. W okresie od kwietnia do października 1981 r. pozostawał w zainteresowaniu SB w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Gablota”, z uwagi na fakt ujawnieniu w gablocie propagandowej Delegatury MKZ NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie w Skoczowie ulotki dot. „kwestii katyńskiej”. 
Z chwilą ogłoszenia stanu wojennego Pan Tadeusz Mendrek został zatrzymany za działalność związkową i po przeprowadzonej rozmowie ostrzegawczej zwolniony. Nie zaprzestał jednak w swoim środowisku negatywnie oceniać sytuację polityczną w kraju, prezentując niezmienne poglądy. 
Od 1983 r. do 1987 r. często kontaktował się z innymi działaczami b. „Solidarności”. W sierpniu 1988 r. był jednym z inicjatorów powstania w zakładzie Tymczasowej Komisji Zakładowej „Solidarność”, która w listopadzie 1988 r. już jako Komisji Organizacyjnej NSZZ „S” Zakładu Nr 5 FSM w Skoczowie, rozpoczęła swą jawną działalność.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • „Encyklopedia Solidarności” t. 2
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności