Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Porębski Kazimierz

Kazimierz Jan Porębski

ur. w 1948 roku w m. Tarczyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 61/2024
Biogram
W 1981 r. był członkiem Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Warszawie. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnych strukturach Związku. 
W latach 1982-1989 uczestniczył w uroczystościach organizowanych w maju w rocznice rejestracji Związku. Był członkiem pocztów sztandarowych i delegacji składających kwiaty pod tablicami poświęconymi Wincentemu Witosowi i Józefowi Piłsudskiemu w Bazylice Archikatedralnej w Warszawie. 
Od 1984 r. aktywnie działał w Duszpasterstwie Rolników Indywidualnych. Uczestniczył w dożynkach w Częstochowie i miejscowościach podwarszawskich, organizowanych przez działaczy NSZZ RI „Solidarność” i spotkaniach w domu rekolekcyjnym w Magdalence. 
W drugiej połowie lat 80. brał udział w spotkaniach działaczy opozycji wiejskiej odbywających się w parafii św. Anny w Wilanowie oraz Kośminie i Zbroszy Dużej w b. woj. radomskim. Współpracował m.in. z Gabrielem Janowskim. W październiku 1987 r., jako przedstawiciel „Solidarności” rolników, przebywał na szkoleniu we Włoszech, zorganizowanym przez centralę związkową Coldiretti. 
W 1987 r. został członkiem Tymczasowej Krajowej Rady Rolników „Solidarność”. 10 maja 1988 r. był członkiem delegacji, która w Urzędzie m.st. Warszawy złożyła pismo informujące o podjęciu działalności przez Wojewódzką Radę Rolników „Solidarność”, w skład której wszedł. 1 lutego 1989 r. złożył pismo w Urzędzie Gminy w Tarczynie zawiadamiające o powołaniu Tymczasowej Rady Gminnej Rolników „Solidarność”, której został przewodniczącym. 
Z powodu prowadzonej działalności był wzywany na rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze oraz został prewencyjnie zatrzymany w maju 1988 r. przed uroczystościami z okazji rocznicy rejestracji Związku. 
W dniach 18-19 marca 1989 r. uczestniczył w Krajowym Zjeździe NSZZ RI „Solidarność” w Warszawie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej