Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Kazimierz Wyszyński

ur. w 1967 roku w m. Gorzów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2022
Biogram
Kazimierz Wyszyński prowadził działalność opozycyjną w latach 1983-1989. Był aktywnym działaczem Ruchu Młodzieży Niezależnej w Gorzowie Wielkopolskim. W ramach RMN był zaangażowany w kolportaż książek i pism niezależnych na terenie Gorzowa Wielkopolskiego m.in.: „Feniks”, „Szaniec”, „Sokół”. Uczestniczył w akcjach ulotkowych o charakterze ekologicznym na terenie Międzyrzecza. Protestował przeciwko wykorzystaniu Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień na składowanie odpadów radioaktywnych. 
W dniu 12 czerwca 1987 r. w Gdańsku, po zakończeniu mszy papieskiej, został pobity przez oddziały ZOMO w związku z uczestnictwem w utworzonym wówczas pochodzie. Brał udział w budowaniu struktur ruchu antykomunistycznego na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry. W latach 1987 – 1989 został powołany do wojska, gdzie był dyskryminowany i przesłuchiwany przez wywiad wojskowy. W czerwcu 1989 r. brał czynny udział w kampanii wyborczej na rzecz kandydatów wystawionych do nowych władz przez środowiska opozycyjne. W dniu 4 czerwca 1989 r., w czasie pierwszych wolnych wyborów został powołany na obserwatora wyborów, jako mąż zaufania z ramienia NSZZ „Solidarność” na terenie jednostki wojskowej, w której odbywał służbę wojskową.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków