Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Janusz Tadeusz Bałaban

ur. w 1960 roku w m. Mełgiew
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 393/2023
Biogram
Pracownik Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie. W 1982 roku dwukrotnie zatrzymywany przez funkcjonariuszy SB na 48 godzin. Pierwszy raz w dniu 14.02.1982 roku i kolejny po manifestacji w dniu 31.08.1982 roku, w drugą rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. W dniu 2.09.1982 roku za udział w powyższej manifestacji został ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń grzywną w wysokości 20 tys. zł i podaniem do publicznej wiadomości. W związku z planowanym na 10 listopada 1982 r. przez podziemie „Solidarności” strajkiem powszechnym został jako jedna z 18 osób „rozpoznanych jako agitatorzy i inicjatorzy zakłócania porządku publicznego” wytypowany przez WSW i WKU, w ścisłej współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, do odbycia dwuletniej zasadniczej służby wojskowej. Był internowany i represjonowany w specjalnym obozie wojskowym dla poborowych w JW. nr 1991 w Chełmie, w okresie od 5 listopada 1982 r. do 13 stycznia 1983 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Marcin Dąbrowski, Wojskowe obozy specjalne 1982-1983, Lublin 2013
    • Inteligentna forma internowania, red. Grzegorz Majchrzak, Warszawa 2016