Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Laskowski Andrzej

Andrzej Laskowski

ur. w 1956 roku w m. Miłoradz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2012
Biogram
Pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Malborku. Po wprowadzeni stanu wojennego kontynuował działalność związkową w konspiracji. Został zatrzymany 13 stycznia 1982 r., a następnego dnia internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Iławie. W związku z postępowaniem karnym, prowadzonym na podstawie przepisów dekretu o stanie wojennym, w dniu 28 kwietnia 1982 r. internowanie zostało zamienione na środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Do chwili skazania przebywał kolejno w Areszcie Śledczym w Elblągu i w AŚ w Gdańsku. Wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 19 października 1982 r. za powielanie i kolportaż ulotek skazano go na 2 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Zasądzoną karę odbywał w Zakładzie Karnym w Potulicach. Na skutek rewizji, wniesionej przez obrońcę, Sąd Najwyższy – Izba Wojskowa w Warszawie orzeczeniem z dnia 10 lutego 1983 r. zmienił zaskarżony wyrok, łagodząc go poprzez skrócenie pozbawienia wolności do 1 roku i 6 miesięcy oraz warunkowo zawiesił jego wykonanie na 3 lata.

Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności