Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bielicki Władysław

Władysław Bielicki

ur. w 1951 roku w m. Strzembowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 368/2016
Biogram
Pan Władysław Bielicki, technik chemik, pracownik Gdańskich Zakładów Rafineryjnych, prowadził działalność opozycyjną w latach 1980-1986.
Był członkiem NSZZ "Solidarność".
W sierpniu 1980 r. był jednym z inicjatorów strajku w swoim zakładzie pracy (osobiście zatrzymał pracę instalacji, które wstrzymały produkcję całego zakładu). Po wprowadzeniu 13.12.1981 r. stanu wojennego wziął udział w strajku w GZR. Działalność w podziemnych strukturach związku kontynuował do 1986 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków