Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jerzy Otfin
ur. w 1953 roku w m. Kłodzko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 218/2019

Biogram

Pan Jerzy Otfin po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność podziemną. 
W okresie od grudnia 1981 r. do grudnia 1982 r. współpracował z Regionalnym Komitetem Strajkowym Dolny Śląsk oraz z Solidarnością Walczącą. 
Był jednym z założycieli wydawanego we Wrocławiu podziemnego czasopisma „Z dnia na dzień”, zajmował się jego drukiem, kolportażem oraz zbieraniem informacji.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej