Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Chyłek Grzegorz

Grzegorz Tomasz Chyłek

ur. w 1961 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 524/2023
Biogram
W pierwszej połowie lat 80. podjął studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1983 r. rozprowadzał wydawnictwa niezależne i uczestniczył w demonstracjach. Współtworzył pismo uczelni warszawskich „Miś. Międzyuczelniany Informator Środowiskowy”, wydawane w latach 1985-1989. W 1985 r. zaangażował się w działalność Oficyny Wydawniczej Pokolenie. Odbierał wydruki z drukarni, składał i kolportował książki i czasopisma. Współpracował również z Oficyną Wydawniczą Rytm oraz Grupami Oporu Solidarni. Pod koniec lutego 1987 r. został zatrzymany z powodu podejrzenia o udział w organizację obchodów rocznicy Marca '68. Działalność opozycyjną prowadził do 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • P. Pleskot, R. Spałek, „Pokolenie 82-90. Niezależne Zrzeszenie Studentów na Uniwersytecie Warszawskim we wspomnieniach (1982-1990)”, Warszawa 2011
    • Nota biograficzna zamieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia Wolnego Słowa w zakładce Słownik „Niezależni dla kultury 1976-1989” [dostęp: 5.09.2023 r.]