Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Henryk Malik

ur. w 1936 roku w m. Zawoja
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2013
Biogram
Pan Henryk Malik od września 1980 r. członek NSZZ „Solidarność”, współorganizator struktur związkowych w Polskich Kolejach Państwowych w Czechowicach-Dziedzicach i ogniw terenowych Dyrekcji Rejonowej Kolei Państwowych. We wrześniu 1980 r. brał udział w strajku kolejarzy w Czechowicach-Dziedzicach w ramach protestu pracowników Dyrekcji Rejonowej Kolei Państwowych w Bielsku Białej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw, głównie biuletynu „Solidarność Podbeskidzia”. 
W 1984 r. współorganizował Duszpasterstwo Ludzi Pracy przy parafii św. Mikołaja w Bielsku Białej. W październiku 1988 r. wszedł w skład Regionalnej Komisji Organizacyjnej NSZZ „S” Regionu Podbeskidzie, której zadaniem było koordynowanie działalności struktur związkowych na Podbeskidziu. Ponadto w październiku 1988 r. zainicjował reaktywowanie Komitetu Organizacyjnego NSZZ „S” przy Lokomotywowni PKP w Czechowicach-Dziedzicach, którego został przewodniczącym. 
Z uwagi na prowadzoną działalność  opozycyjną był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL w latach 1988-1989 w ramach sprawy o kryptonimie „Grupa”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej