Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Kazimierz Mazurek
ur. w 1940 roku w m. Zasmyki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 372/2016

Biogram

W latach 1980-1981 był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” na terenie PKP w Chełmie. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Węźle PKP Chełm. Z racji pełnionej funkcji był odpowiedzialny za wszystkie akcje strajkowe i protestacyjne, oraz kolportaż plakatów i literatury na PKP Chełm. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał prowadzenia działalności związkowej i politycznej. Uczestniczył w kolportażu wydawnictw niezależnych. Utrzymywał kontakty z innymi działaczami, był współorganizatorem i aktywnym  uczestnikiem uroczystości i manifestacji religijno-patriotycznych w Chełmie. Był inwigilowany, a w jego mieszkaniu przeprowadzano przeszukania.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN