Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Paweł Przemysław Błażewicz

ur. w 1972 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 86/2023
Biogram
W latach 1982-1989 Paweł Błażewicz był zaangażowany w działalność opozycyjną wraz z rodzicami Bohdanem i Katarzyną oraz siostrą Dorotą. W jego rodzinnym domu we Wrocławiu w latach osiemdziesiątych XX w. funkcjonowały: konspiracyjna drukarnia, wydawnictwo podziemne „Oficyna im. Grzegorza Przemyka”, jak również punkt kolportażu. Rodzina zajmowała się regularnie drukiem czasopism: „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Wyrostek” i wielu innych.
Paweł Błażewicz podejmował wiele ryzykownych działań konspiracyjnych, m.in. był pomocnikiem drukarza wydawnictw bezdebitowych, kurierem, łącznikiem między podziemnymi drukarniami a kolporterami. Jako uczeń szkoły podstawowej zajmował się projektowaniem, a następnie rozklejaniem ulotek zawierających treści antykomunistyczne. Brał udział w akcji liczenia frekwencji podczas wyborów do rad narodowych w 1984 r., podjętej przez podziemną Tymczasową Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność”. Pod koniec lat osiemdziesiątych był aktywnym uczestnikiem ruchu „Pomarańczowa Alternatywa”, wywodzącego się z wrocławskich środowisk młodzieżowych i akademickich.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • innych materiałów
  • publikacji:
    • S. Rudka, Poza cenzurą. Wrocławska prasa bezdebitowa 1973-1989, Warszawa-Wrocław 2001.