Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Matlak Jan
Jan Józef Matlak
ur. w 1950 roku w m. Chełm Śląski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 565/2019

Biogram

Pan Jan Matlak należał do Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Południowych Zakładach Przemysłu Skórzanego "Chełmek" w Chełmku. Czynnie uczestniczył  w działalności ww. organizacji, m.in. wykorzystując radiowęzeł zakładowy do upowszechniania artykułów krytykujących aparat państwowy PRL. Szczególną aktywność na tym polu, Pan Jan Matlak przejawiał podczas strajku w ww. zakładzie pracy w lutym 1981 r. 
W rezultacie Pan Jan Matlak został internowany w dniu 13 XII 1981 r., na podstawie Decyzji o internowaniu wydanej przez KWMO w Bielsku-Białej i osadzony w Ośrodku Odosobnienia  w Jastrzębiu-Zdroju. W dniu 23 III 1982 r. Pan Jan Matlak został przetransportowany do Ośrodka Odosobnienia w Łupkowie, w którym przebywał do 29 IV 1982 r. Po uchyleniu internowania, Pan Jan Matlak rozpoczął starania o uzyskanie zgody na wyjazd emigracyjny do Stanów Zjednoczonych, którą uzyskał  w 1983 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej