Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kamiński Zbigniew

Zbigniew Kazimierz Kamiński

ur. w 1939 roku w m. Kutno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 482/2017
Biogram
Od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność” w Zakładach Metalurgicznych Przemysłu Maszyn Rolniczych „Agromet” w Kutnie, gdzie był członkiem Komisji Zakładowej i delegatem na zebranie wyborcze Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego w Kutnie. W czerwcu 1981 r. wszedł w skład Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemi Kutnowskiej. 13.12.1981 r. uczestniczył w strajku na terenie „Agrometu” i został internowany. Do 12.08.1982 r. przebywał w ośrodkach odosobnienia we Włocławku-Mielęcinie i Kwidzynie. 
W 1983 r. został zwolniony z pracy. Działalność związkową kontynuował w grupie skupionej wokół ks. Mariana Lipskiego w Głogowcu oraz w ramach konspiracyjnej grupy podziemnej, zajmującej się m.in. kolportażem ulotek, biuletynów i prasy, m.in. „Tygodnika Mazowsze” i „Obserwatora Kutnowskiego”. 4.06.1984 r. został zatrzymany pod zarzutem rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw w okresie od początku 1982 r. do maja 1984 r. W areszcie Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych, a następnie w Zakładzie Karnym w Płocku przebywał do czasu uchylenia środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, tj. do 26.07.1984 r. W 1986 r. został członkiem Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Ziemi Kutnowskiej i redaktorem naczelnym „Gazety Podziemnej”. Od lutego 1988 r. pełnił funkcję przewodniczącego RKW. 
W latach 1981–1989 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej