Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Hieronim Rawiński

ur. w 1939 roku w m. Kiejstutowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 563/2012
Biogram
Był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Polskich Liniach Oceanicznych w Gdyni. Z powodu zaangażowania w działalność związkową został internowany 13 grudnia 1981 r. i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, gdzie przebywał do chwili zwolnienia 18 marca 1982 r. W połowie lat 80. był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa z powodu działalności w podziemnych strukturach Związku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN