Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krystyna Łukaszuk

ur. w 1949 roku w m. Białystok
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 416/2020
Biogram
Krystyna Łukaszuk po wprowadzeniu stanu wojennego była aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” Region Białystok. Od 20 czerwca 1983 r. była szefem Tymczasowej Komisji Wykonawczej. Odpowiadała za kolportaż nielegalnych wydawnictw oraz dostarczanie maszyn drukarskich. Organizowała pomoc rodzinom osób internowanych. W czasie jednego ze spotkań liderów białostockiej „Solidarności” 18 października 1983 r. została zatrzymana przez funkcjonariuszy SB i przewieziona do siedziby KWMO w Białymstoku, skąd po kilku godzinach została zwolniona. W jej mieszkaniu przeprowadzono rewizję - szukano prasy podziemnej. Pani Krystyna Łukaszuk prowadziła aktywną działalność w strukturach NSZZ „Solidarność” do połowy 1984 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Bernard Bujwicki, Mój rok 1980, Białystok 2013.
    • Marek Kietliński, Ćwierć wieku Podlaskiej Solidarności. NSZZ "Solidarność" Region Białystok, 1980-2005, Białystok 2005.
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN