Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Koczwara Stanisław

Stanisław Jan Koczwara

ur. w 1939 roku w m. Rzepiennik Strzyżewski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019
Biogram
Stanisław Jan Koczwara ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. W latach 1964-1981 był kierownikiem Wydziału Produkcji w Hucie Szkła Technicznego w Jaśle, wchodzącej w skład Krośnieńskich Hut Szkła. W sierpniu 1980 r. uczestniczył w 8-godzinnym strajku w HST w Jaśle, był członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w HST, a od listopada 1980 r. członkiem Komisji Zakładowej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dn. 14.12.1981 r. uczestniczył w strajku w Hucie Szkła Technicznego w Jaśle, za udział w którym został zwolniony dyscyplinarnie z pracy.  Internowany na podstawie decyzji komendanta wojewódzkiego MO w Krośnie. W okresie od 15.12.1981 r. do 29.04.1982 r. osadzony w ośrodkach odosobnienia w Uhercach i  Nowym Łupkowie. Po zwolnieniu z internowania podjął pracę w Przedsiębiorstwie Produkcji Materiałów Budowlanych w Jaśle. Stanisław Koczwara był członkiem Komitetu Pomocy Aresztowanym, współorganizatorem Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Jaśle i Klubu Inteligencji Katolickiej oraz autorem listów otwartych ukazujących się w prasie podziemnej. Kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez funkcjonariuszy SB. Inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1982-1990. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN