Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Brożek Ludwik
Ludwik Brożek
ur. w 1928 roku w m. Jaworzno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 139/2017

Biogram

Od jesieni 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Zespole Elektrowni „Jaworzno” w Jaworznie. W styczniu 1981 r. został wybrany przewodniczącym Komisji Zakładowej. Z powodu aktywnej działalności związkowej 13 grudnia 1981 r. został internowany. Przebywał w ośrodkach odosobnienia w Strzelcach Opolskich i Kokotku. Z internowania został zwolniony  9 marca 1982 r. Po wyjściu na wolność podjął współpracę z podziemnym strukturami związkowymi. Z tego powodu 29 sierpnia 1982 r. został ponownie internowany. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu Zaborzu, z którego został zwolniony 2 grudnia 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN