Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kapczyński Piotr

Piotr Jacek Kapczyński

ur. w 1953 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 538/2015
Biogram
Był współpracownikiem Biura Interwencyjnego KSS KOR oraz działaczem Studenckiego Komitetu Solidarności. W latach 1978-80 współpracował z Wolnymi Związkami Zawodowymi Wybrzeża. Zajmował się drukowaniem i kolportażem pism drugoobiegowych. W 1979 r. uczestniczył w manifestacjach rocznicowych 11 Listopada i Grudnia’70. W czerwcu 1980 r. był współzałożycielem niezależnego gdańskiego Wydawnictwa Alternatywy, w którym w sierpniu 1980 r. wydrukowano 8 tys. ulotek WZZ Wybrzeża w obronie zwolnionej z pracy w Stoczni Anny Walentynowicz. Organizował zapotrzebowanie dla drukarni strajkowej w materiały poligraficzne, dostarczał delegatom MKS publikacje wydawane poza Stocznią. W okresie od 13 grudnia 1981 r. do lipca 1983 r. i od września 1983 r. do października 1984 r. pozostawał w ukryciu. Od 13 grudnia 1981 r. do 1984 r. był współorganizatorem podziemnej poligrafii w Regionie Gdańskim. Był wydawcą, redaktorem, drukarzem i kolporterem ulotek podziemnej „Solidarności” (sygnowanych literą „A”) i NZS (sygnowanych literą „Z”) oraz pism podziemnych: „Niezależny Serwis Informacyjny <A>” i „Gdańsk”. Działalność wydawniczą prowadził do 1988 r. W październiku 1985 r. został aresztowany. Do 10 września 1986 r. był przetrzymywany bez wyroku w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Został zwolniony na mocy amnestii. W latach 1986-1990 działał w Spółdzielni Pracy Świetlik.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej