Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zenon Julian Wysokiński

ur. w 1940 roku w m. Trębaczów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 337/2021
Biogram
W okresie 1980-1981 był jednym z najbardziej prężnych działaczy „Solidarności” na terenie wsi. Związany z Ośrodkiem Myśli Ludowej. Współzałożyciel NSZZ „Solidarność Chłopska” na terenie województwa lubelskiego. 21.12.1980 r. został przewodniczącym Tymczasowej Rady Wojewódzkiej Solidarności Chłopskiej, później zarejestrował związek rolników pod nazwą NSZZ Solidarność Chłopska gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego. Pod datą 10.04.1981 r. założono p. Wysokińskiemu Kwestionariusz ewidencyjny o kryptonimie „Julek” i przez 8 lat gromadzono o nim informacje. Po wprowadzeniu stanu wojennego, mimo przeprowadzenia z nim w styczniu 1982 r. rozmowy ostrzegawczej, w ramach akcji krypt. „Klon”, mającej na celu zastraszenie i spowodowanie rezygnacji z prowadzenia dalszych działań, Zenon Wysokiński kontynuował działalność związkową. Represje stanu wojennego dotknęły Zenona Wysokińskiego dn. 5 10.1982 r., kiedy to przeprowadzono u niego w domu rewizję. Efektem był nakaz zatrzymania z dn. 6.10.1982 r. oraz Decyzja nr 224 o internowaniu z tą samą datą. Z internowania został zwolniony 30.11.1982 r. W 1989 roku Zenon Wysokiński podjął aktywne działania zmierzające do wznowienia legalnej działalności NSZZ „Solidarność Chłopska” Ziemi Lubelskiej i aktywnie uczestniczył w spotkaniach Komitetów Założycielskich.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN