Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Skupski Tadeusz

Tadeusz Zygmunt Skupski

ur. w 1956 roku w m. Berżniki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 171/2018
Biogram
Tadeusz Zygmunt Skupski był aktywnym działaczem NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, członkiem Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI „Solidarność” w Suwałkach oraz założycielem wiejskiego koła tego związku w miejscowości Berżniki. Kilkakrotnie uczestniczył w zjazdach NSZZ RI „Solidarność”, które odbywały się w Suwałkach. Zajmował się także kolportażem na terenie Berżnik materiałów o treściach antypaństwowych i antysocjalistycznych, które odbierał z siedziby Zarządu Regionu „Pojezierze” NSZZ „Solidarność” w Suwałkach. 
 Z powodu swojej działalności i postawy naruszającej normy prawne oraz z uwagi na podejrzenia, że może podjąć działania skierowane przeciwko ustrojowi PRL, 13 grudnia 1981 r. T. Z. Skupski został internowany i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Suwałkach. Podczas pobytu w OO w Suwałkach w styczniu 1982 roku został ukarany pozbawieniem dwóch paczek za niezdyscyplinowanie, nieprzestrzeganie regulaminu oraz namawianie pozostałych internowanych do nieposłuszeństwa. 5 kwietnia 1982 r. T. Z. Skupski został przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Kwidzynie. W okresie 30 marca 1982 – 24 kwietnia 1982 udzielono mu zwolnienia z internowania na czas przeprowadzenia prac polowych w gospodarstwie. Został zwolniony z internowania 6 maja 1982 r. na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Suwałkach o uchyleniu internowania z 24 kwietnia 1982 r.  W 1983 roku prowadził agitację wśród rolników na rzecz niezakładania kółek rolniczych i oczekiwania na reaktywację NSZZ RI „Solidarność”. 29 kwietnia 1983 r. T. Z. Skupski został prewencyjnie zatrzymany na 48 godzin w związku z podejrzeniem, że może zakłócić przebieg obchodów 1 Maja. Przeprowadzono z nim rozmowę profilaktyczną oraz przeszukano jego dom. W okresie 1981 – 1989 T. Z. Skupski był inwigilowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa KWMO/WUSW w Suwałkach w ramach kwestionariusza ewidencyjnego. 
      Z powodu swojej działalności w latach 1982 - 1984 miał zastrzeżone wyjazdy do wszystkich krajów świata. W dokumentach sporządzanych przez funkcjonariuszy SB oraz żołnierzy Zwiadu WOP T. Z. Skupski był określany jako zadeklarowany działacz „Solidarności” gotowy walczyć o wolną i demokratyczną Polskę, negatywnie ustosunkowany wobec władzy, PZPR oraz postaw funkcjonariuszy MO i żołnierzy po wprowadzeniu stanu wojennego.
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
 • publikacji:
  • M. Zwolski, NSZZ „Solidarność” Region Pojezierze, w: NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t. 5 Polska Środkowo-Wschodnia, pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010, s. 134.
  • B. Bujwicki, Mój rok 1980, Białystok 2013, s. 45-451.