Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szyler  Józef

Józef Szyler

ur. w 1944 roku w m. Rożniatów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 385/2018
Biogram
Józef Szyler po skończeniu ZSZ w Jarosławiu wyjechał do Katowic, a następnie do Gdańska, gdzie w 1964 r. podjął pracę w Stoczni Gdańskiej. W grudniu 1970 r. zatrudniony był  jako elektryk na wydziale W-4 Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Od 15.12.1970 r. aktywnie uczestniczył w demonstracjach i strajkach w Gdańsku. Uczestniczył także w strajku stoczniowców w styczniu 1971 r. Nawoływał do podjęcia strajku 29.03.1971 r. Pod koniec kwietnia 1971 r. uczestniczył w działaniach mających nadać uroczystościom 1-majowym organizowanym w Gdańsku charakter żałobny. Był członkiem powołanego 24.04.1971 r. 6-osobowego komitetu mającego zorganizować składanie 1 maja wieńców żałobnych przed bramą nr 2 stoczni. Poddano go obserwacji w ramach kwestionariusza operacyjnego oraz prowadzono rozmowy  profilaktyczno-ostrzegawcze. Podjęto także działania w celu zwolnienia go z pracy w stoczni. Pracę w Stoczni Gdańskiej zakończył 8.07.1971 r. i powrócił do Mielca. Tutaj jako pracownik Zakładu Robót Budowlanych nr 3 w Mielcu jesienią 1980 roku współtworzył w swoim zakładzie  powstający związek NSZZ „Solidarność”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej