Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jania Piotr

Piotr Paweł Jania

ur. w 1952 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 552/2016
Biogram
Piotr Paweł Jania prowadził działalność opozycyjną w latach 1979-1989. Był aktywnym członkiem Konfederacji Polski Niepodległej oraz NSZZ ,,Solidarność”, kolportował materiały bezdebitowe.
W sierpniu 1980 roku brał udział w strajku na terenie Zarządu Portu Szczecin, był członkiem straży strajkowej oraz wiceprzewodniczącym Komisji Wydziałowej ,,S’’. 
Po 13.12.1981 r. nie zaprzestał prowadzenia działalności opozycyjnej. W dniach 14-15.12.1981 r. uczestniczył w proteście strajkowym. W 1982 roku został członkiem Tajnej Komisji Zakładowej ,,S’’ Zarządu Portu Szczecin.
Od 1987 roku zajmował się redagowaniem i wydawaniem bezdebitowego pisma ,,CDN’’, a także kolportował inne materiały bezdebitowe. 
Od 17.08.1988 do 03.09.1988 r. współorganizował strajk na terenie Zarządu Portu Szczecin i wszedł w skład Komitetu Strajkowego.
Do 1989 r. był pod stałą obserwacją szczecińskiej Służby Bezpieczeństwa. Był wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom oraz karany przez Kolegium ds. Wykroczeń.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej