Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Franciszek Gąsiorowski
ur. w 1062 roku w m. Barcice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 551/2016

Biogram

Pan Franciszek Gąsiorowski był pracownikiem Kopalni Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju. 
Brał udział w strajku, który miał miejsce na terenie kopalni w dniach 13-15 XII 1981 r. 
W dniu 15 XII 1981 r. brał udział w starciach podczas pacyfikacji kopalni przez oddziały milicyjno-wojskowe. W wyniku użycia broni palnej przez funkcjonariuszy plutonu specjalnego ZOMO został poważnie ranny i przewieziony do Szpitala Górniczego w Jastrzębiu-Zdroju z raną postrzałową prawego ramienia. Doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej