Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Józef Feliks Wroński

ur. w 1951 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 480/2020
Biogram
Od 1981 roku aktywnie działał w „Solidarności” RI w kole w Ignasinie i gminie Fajsławice. W 1982 roku był uczestnikiem akcji dostarczania żywności przez rolników z gm. Fajsławice dla środowiska represjonowanych związkowców „Solidarności” w Lublinie. 17.06.1984 r. jako członek Obwodowej Komisji Wyborczej we wsi Boniewo (gm. Fajsławice) zakwestionował ważność wyborów do Gminnej Rady Narodowej w związku z dopuszczeniem przez komisję do praktyki głosowania przez wyborców za nieobecnych członków swoich rodzin. 25.06.1984 r. wystosował pisemny protest do Państwowej Komisji Wyborczej i doprowadził do rozpoczęcia postępowania przed Sądem Najwyższym w Warszawie. W trakcie procesu, 25.10.1984 r. Józef Wroński został zabrany z domu przez SB, przewieziony na Posterunek MO w Fajsławicach i przez 7 godzin był zastraszany oraz nakłaniany do wycofania protestu (m.in. za obietnicę przyznania ciągnika i kombajnu). Poprzez opieszałość administracji sądu oraz działania SB („rozmowy ostrzegawcze”) próbowano uniemożliwić składanie zeznań przez świadków zgłoszonych przez J. Wrońskiego. 28.11.1984 r. proces zakończył się postanowieniem SN unieważniającym wybory w obwodzie Boniewo i nakazującym ich powtórzenie. 4. 01.1985 r. powołano nowy skład Obwodowej Komisji Wyborczej, bez Józefa Wrońskiego, aby nie mógł uczestniczyć jako jej członek w powtórzonych wyborach. Sprawa protestu wyborczego i bezprecedensowego postanowienia SN została nagłośniona przez zachodnie środki przekazu (m.in. RWE, Głos Ameryki) i prasę podziemną. W 1986 r. Józef Wroński był współinicjatorem protestu rolników gminy Fajsławice przeciw podwyżce składek na Fundusz Emerytalny Rolników, polegającego na odmowie zapłaty nakazów płatniczych oraz 3-krotnym skierowaniu zbiorowego listu do Sejmu PRL. Protest ten prowadzony był z różnym natężeniem do 1988 r. Od przełomu 1988/1989 był współorganizatorem protestów rolniczych w woj. lubelskim prowadzonych z poparciem „Solidarności” i „Solidarności” RI. Był przewodniczącym Komitetu Strajkowego Regionu Środkowo–Wschodniego z siedzibą w Piaskach Szlacheckich. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków