Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Nawrocki Aleksander

Aleksander Nawrocki

ur. w 1937 roku w m. Srebrna Góra
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 461/2018
Biogram
Aleksander Nawrocki był jednym z inicjatorów powstania struktur NSZZ „Solidarność” w Zakładach Chemicznych „Organika-Zachem” w Bydgoszczy w 1980 r. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Założycielskiego, a następnie wszedł w skład Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność". W  marcu 1981 r. brał udział w przygotowaniach do planowanego strajku generalnego.
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnych strukturach „Solidarności”. Działał w grupie osób sporządzających i kolportujących ulotki. Ponadto był zaangażowany w organizowanie pomocy dla rodzin osób internowanych i aresztowanych za działalność związkową.
Dnia 25 sierpnia 1982 r. został zatrzymany, a następnie aresztowany na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy. Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 28 lutego 1982  r. został skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Osadzony kolejno w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, Zakładzie Karnym w Koronowie i Potulicach. Na mocy Postanowienia Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy, w którym zarządzono przerwę w wykonywaniu kary, został zwolniony z zakładu karnego w dniu 11 lipca 1983 r. Postanowieniem z dnia 11 sierpnia 1983 r. karę pozbawienia wolności darowano mu na mocy amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • K. Osiński „Zarys dziejów NSZZ Solidarność Regionu Bydgoskiego (1980-1990)”, Gdańsk 2010
    • NSZZ "Solidarność"1980-1989. Tom 3 Polska Północna, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN