Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Ryszard Urbanowicz
ur. w 1932 roku w m. Wilno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 541/2015

Biogram

Pan Ryszard Urbanowicz od 1982 r. współpracował z tajnymi strukturami Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ ,,Solidarność” Dolny Śląsk oraz Politechniki Wrocławskiej. Regularnie drukował w swoim domu podziemne pismo ,,U Nas”, wydawane przez podziemną Tymczasową Komisję Zakładową NSZZ ,,Solidarność” w Zakładach Zmechanizowanego Sprzętu Domowego ,,Predom Polar” we Wrocławiu.
W pierwszej połowie 1984 r. wraz ze współpracownikami pisał teksty i redagował to pismo. Poza tym drukował też inne tytuły pism podziemnych, m.in. ,, Z Dnia na Dzień” i ,,Solidarność Walcząca”.
Wobec groźby aresztowania we wrześniu 1985 r., wraz z ojcem Zenonem, zakopał na terenie swojej posesji sprzęt drukarski, odkopany dopiero w 2011 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej